afb. Onbekend, 1873

Hendrik Willem Jan Bosch

's-Hertogenbosch 10 februari 1844 - Berlicum 9 januari 1886

 
Duijvendak

Hendrik Willem Jan Bosch

301
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 301
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

16v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 280

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 127

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 108

n: vermelding in een voetnoot