afb.

Familie Van Bommel

 
Bijleveld (1925)

Van Bommel

23
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 23
 
Bijleveld (1949)

Van Bommel

28
Nederland's Adelsboek (1949) 28
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298-299

Nederland's Adelsboek (1928) 183; (1932) 173; (1936) 189-190; (1940) 372-375; (1954) 275-276; (1960) 242; (1966) 257-258; (1981) 328-329

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 23; II (1930) 24

n: vermelding in een voetnoot