Josephus Laurentius Bolsius

's-Hertogenboch 22 april 1772 - 's-Hertogenboch 20 januari 1882

 
Duijvendak

Josephus Laurentius Bolsius

298
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 298
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298

n: vermelding in een voetnoot