Antonius Petrus Bolsius

's-Hertogenbosch 15 oktober 1815 - 's-Hertogenbosch 19 juni 1901

 
Duijvendak

Antonius Petrus Bolsius

298
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 298
 
Genealogie
 
Ten Cate

Antonius Petrus Bolsius

3935-3946 Minuutakten. 1830-1841. 11 pakken en 1 omslag.
3935. 1830.
3936. 1831.
3937. 1832.
3938. 1833.
3939. 1834.
3940. 1835.
3941. 1836.
3942. 1837.
3943. 1838.
3944. 1839.
3945. 1840.
3946. 1841.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 171, 433
 
Zegelstempel

Zegelstempel van A. Bolsius, notaris te 's-Hertogenbosch

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01303.2)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 192

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 450

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 168

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 266, 343

n: vermelding in een voetnoot