Antonius Bolsius

's-Hertogenbosch 4 februari 1717 - 's-Hertogenbosch 25 september 1782 (65)

 
Duijvendak

Antonius Bolsius

298
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 298
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 336-337

n: vermelding in een voetnoot