afb.

Familie Bolsius

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 297-298

n: vermelding in een voetnoot