afb.

Johannes Petrus van Blarkom

Beverwijk 28 februari 1811 - Stratum 2 februari 1895

 
Archief
 
Duijvendak

Mr. Johannes Petrus van Blarkom

296
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 296
 
Functies

mr. Johannes Petrus van Blarkom

46
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 46
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 296

n: vermelding in een voetnoot