Jan van Blarkom

Breukelen 25 januari 1770 - 's-Hertogenbosch 7 juni 1845

 
Duijvendak

Mr. Jan van Blarkom

295
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 295-296
 
Functies

Mr. Jan van Blarkom

47
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 47
 
Genealogie
 
Van Kempen

Mr. J. van Blarkom

362
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties Bijlage VI (1988) 362
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 295-296

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties (1988) 89, 94, 98, 105, 126, 136, 141, 144, 154-155, 160, 162, 171, 173, 179-181, 183, 190-192, 195-196, 224, 228-229, 231, 253, 262, 264-265, 275-277, 279, 281-283, 286, 289, 302, 326

n: vermelding in een voetnoot