Carel Jan Bisdom

's-Gravenhage 12 mei 1732 - 's-Hertogenbosch 22 november 1803

 
Mommers

Bisdom, mr Carel Jan

Ned. Herv.

333
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 333
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 333

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 309

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XIV

n: vermelding in een voetnoot