afb.

Gijsbert van Beverwijk

Schijndel 4 februari 1780 - 's-Hertogenbosch 25 mei 1867

 
Duijvendak

Gijsbert van Beverwijk

295
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 295
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 100

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 272, 275

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 295

n: vermelding in een voetnoot