afb.

Dorothea Arnolda Johanna Maria (Dorothée) van Beugen

's-Hertogenbosch 10 januari 1845 - 's-Hertogenbosch 4 juli 1929

 
Genealogie
 
Van Asseldonk

Dankzij een vrouw keerden de kapucijnen terug in 's-Hertogenbosch

4
5
6
7
Met kap en koord 2 (2018) 4-7
 
Afbeeldingen
 
Archief
1

AR-B017 Archiefinventaris Broeders Penitenten

93. Stukken betreffende de familie van Beugen en Huize Assisië. Met inhoudsopgave, 1894-1929 (met hiaten) (1 omslag)
N.B. De broeders kochten grond van hun dochter in Udenhout waarop Huize Assisië werd gebouwd.
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
2

AR-B017 Archiefinventaris Broeders Penitenten

1812. Verhandeling "De 'schenking' van mejuffrouw Dorothee van Beugen (1901-1929)" door broeder Herman-Jozef, z.j. (1 omslag)
Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
 
Artikelen
2012

De kapucijnen in ’s-Hertogenbosch (II) : Tweede verblijf 1898 – heden

Na een betrekkelijk kort verblijf werden de kapucijnen in 1629, evenals alle andere mannelijke katholieke geestelijken, gedwongen ’s-Hertogenbosch te verlaten. In de Staatse periode bleven overigens wel enkele kapucijnen als zielzorgers in de stad actief. Zo werd de bidplaats in De Boerenmouw door twee kapucijnen bediend. In het maartnummer van ‘Bossche Bladen’ stond het verhaal van hun werkzaamheden in en verdrijving uit de stad. In deze aflevering staat hun tweede verblijf centraal.
J. Jacobs, Bossche Bladen 2 (2012) 62-67
2018

Piet van Asseldonk

Dankzij een vrouw keerden de kapucijnen terug in 's-Hertogenbosch
Met kap en koord 2 (2018) 4-7
 
2018

Piet van Asseldonk

Hoe het Dorothée en Archangelus verder verging
Met kap en koord 2 (2018) 8-11
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G. Berkelmans, 'De gasthuishoeven op Hooghout, bakermat van Assisië (II)' in: De Kleine Meijerij (1980) 59, 63n

Kees van Kempen, 'De geschiedenis van Biezenmortel' in: Over d'n Biezenmortel (1993) passim.

G. van Loon, Een eeuw Kapucijnen in 's-Hertogenbosch (1998) 23, 25-28

n: vermelding in een voetnoot