afb.

Jan de Bergh

's-Hertogenbosch 25 mei 1837 - 's-Hertogenbosch 22 december 1900

 
Duijvendak

Mr. Jan de Bergh

's-Hertogenbosch 25 mei 1837 - aldaar 22 december 1900

294
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 294
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

14v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 88

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 294, t7.2, t7.4, t7.6, t8.1, t8.3, t8.5

Nederland's Adelsboek (1935) 30; (1950) 80; (1979) 48; (1986) 55

n: vermelding in een voetnoot