Gijsbert van Beresteyn

's-Hertogenbosch 5 november 1651 - 's-Hertogenbosch 1 februari 1701

 
Genealogie
 
Noordbrabantse studenten

365. BERESTEYN, Gisbertus van

178
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 178
 
Archief
1696

0001 Stadsbestuur van 's-Hertogenbosch 1262-1810

Ordeningsschema's: 6 StadsfinanciŽn
6.2 Administartie van de stedelijke financiŽn
6.2.3 Stadsrekeningen
6.2.3.9 College van twee rentmeesters

1866. 1694-1695. Gijsbert van Beresteyn. Afgehoord 22 oktober 1696.

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
1697

0001 Stadsbestuur van 's-Hertogenbosch 1262-1810

Ordeningsschema's: 6 StadsfinanciŽn
6.2 Administartie van de stedelijke financiŽn
6.2.3 Stadsrekeningen
6.2.3.9 College van twee rentmeesters

1587. 1695-1696. Gijsbert van Beresteyn. Afgehoord 9 september 1697. Niet getekend afschrift.

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 178

J. Hoekx en V. Paquay, Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 A (2004) 318, 327

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II 329, 572

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 237

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 356

n: vermelding in een voetnoot