Christiaan van Beresteyn

Delft 29 januari 1616 - 's-Hertogenbosch 23 juni 1680

 
Genealogie
 
Inventaris

Het geslacht Van Beresteyn

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 18
 
Archief
1)

0001 Stadsbestuur van 's-Hertogenbosch 1262-1810

276-296. Resolutieregisters door mr. Christiaan van Beresteyn, 1641-1680

  1. Resolutieregisters door mr. Christiaan van Beresteyn, 1641-1680
    Hoewel niet geheel zeker hoort dit register hoort waarschijnlijk bij pensionaris Van Beresteyn thuis. Misschien heeft griffier Van Breugel, de latere pensionaris, namens hem genotuleerd.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
2)

0014 Schepenbank van 's-Hertogenbosch 1366-1811

Ordeningsschema's: 5 Huishoudelijke zaken
5.5 Varia

2319. Kladnotulen van de vergaderingen van commissarissen en andere stukken betreffende het geschil tussen Magdalena Janssen en Mr. Christiaan van Beresteyn, 1651.

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.A. Bervoets, E.A. Ooijevaar, Inventaris van het archief van het geslacht Van Beresteyn en aanverwante geslachten (2010) 18, 28, 48

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant I (1996) 36

J. Hoekx en V. Paquay, Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 A (2004) 205-207

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II 269

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 215

C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 356

n: vermelding in een voetnoot