afb.

Familie Van Beresteyn

 
Bijleveld (1925)

Van Beresteyn

15
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 15
 
Bijleveld (1949)

Van Beresteyn

22
Nederland's Adelsboek (1949) 22
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J. Belonje, 'Een Van Beresteyn-monument' in: De Brabantse Leeuw (1976) 31-32

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 117, 124, 132, 154, 179-181, 211, 226, 233, 352, 358-359

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 293

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 225n

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) II

Nederland's Adelsboek (1924) 121-126; (1928) 99-104; (1932) 92-97; (1936) 104-108; (1940) 219-229; (1954) 154-161; (1960) 124-131; (1966) 132-139

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 15; II (1930) 15

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 136

Varia Historica Brabantica III (1969) 33, 215, 237, 262, 279

n: vermelding in een voetnoot