afb.

Familie Van Berckel

 
Literatuur en bronnenpublicaties

J. Belonje, 'Geen adeldom voor de Bossche van Berckels' in: De Brabantse Leeuw (1975) 185-190; (1976) 1-10

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten XLIV (1979) 184-185

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 37

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 71

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 125

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 4, 9, 164, 211, 227, 232, 233, 236, 244, 249, 254, 261, 295, 296, 311, 336, 350, 378, 410, 434, 437, 440, 441; II. 35, 71, 82, 95, 104, 105, 115, 193, 218, 257, 259, 266, 305, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 337, 346, 399, 405, 444, 473, 504, 582, 583; III. 8, 21, 27, 49, 50, 53, 60, 152, 179, 180, 182, 213, 243, 251, 271, 272, 273, 274, 295, 334, 338, 347, 414, 427, 448, 501, 511, 551, 573, 574, 580

A. van Sasse van Ysselt, 'Eene Bossche schepenakte, betreffende de families Van Berckel en Van Coudenhove' in: Taxandria (1935) 148-151

n: vermelding in een voetnoot