Jacob Bacx

1517 - 31 maart 1591

 
Cp

Jacob Bacx

Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 53-54

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) II. 97

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 25, 42, 43, 84, 85, 186, 237, 276

Anton Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 322, 326, 372, 373, 376, 493

C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 52, 219

Taxandria (1936) 303

n: vermelding in een voetnoot