afb.

Reinier van Arkel

? - 's-Hertogenbosch 1439

In 1439 overlijdt een inwoner van 's-Hertogenbosch, Reinier van Arkel genaamd. Bij testament laat hij weten dat een gedeelte van zijn vermogen besteed moet worden aan de verpleging van "(zes) arme sinneloze mensen". Zo ontstaat in 1442 Reinier van Arkel aan het Hinthamereinde in 's-Hertogenbosch. Het blijft lange tijd een klein gesticht dat bestuurd wordt door de blokmeesters (middenstanders) van het Hinthamereinde. Vanaf 1811 gaat Reinier van Arkel deel uitmaken van de Godshuizen, een 'koepel', die in 's-Hertogenbosch meerdere instellingen op het terrein van de gezondheidszorg bestuurde.
Het aantal patiŽnten neemt aanvankelijk langzaam toe. In 1800 bijvoorbeeld zijn er 60 patiŽnten. Met de invoering van de Krankzinnigen≠wet in 1840 groeit het aantal patiŽnten explosief. Door deze groei is er ook behoefte aan meer personeel. Het is moeilijk mensen te vinden voor de verzorging en verpleging van psychiatrische patiŽnten. Het College van Regenten van de Godshuizen vindt een oplossing door in 1853 de zorg over te dragen aan religieuzen uit BelgiŽ. Behalve dat zij werken in het ziekenhuis, wůnen zij ook in of bij het ziekenhuis.
www.reiniervanarkelgroep.nl
 
Artikelen
1985

Redactie

Arkel, Reinier van
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 45
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 64

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 53

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 201; Bijdragen: 513

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 397, 535

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 83

n: vermelding in een voetnoot