afb. Emiel van Moerkerken (Copyright en toestemming Fotoarchief Van Moerkerken)

Mari Andriessen

Haarlem 4 december 1897 - Haarlem 7 december 1979

Maker van o.a. een paneel in het raam van het noordertransept van de Sint Jan, het standbeeld van Ir. Cornelis Lely op de Afsluitdijk, Sint Jan met de adelaar op de Parade, gemaakt in 1964.
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch
 
Scheen

Andriessen, Mari Silvester ('Mari')

21
Pieter A. Scheen, Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1950 A-L ('s-Gravenhage 1969) 21
 
Boeken
1985

Louk Tilanus

De beeldhouwer Mari Andriessen
De Haan | Weesp 1985