Willem Michiel Althuysen

Venlo 21 februari 1745 - 's-Hertogenbosch 9 juni 1811

 
Mommers

Althuysen, mr. Willem Michiel

Ned. Herv.

319
320
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 319-320
 
Ten Cate

Mr. Willem Michiel Althuysen

Geadmitteerd op 28 november 1765 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

3442-3448 Minuutakten. 1766-1810. 7 banden.
3442. 1766-1776.
3443. 1777-1780.
3444. 1781-1782.
3445. 1783-1785.
3446. 1786- 1790.
3447. 1791- 1795.
3448. 1796-1810.
3449 Concepten en andere varia. 1784-1806. 1 omslag.
De notarile archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 158, 430
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 25

W.J.F. Juten, 'De heerlijkheid Bokhoven' in: Taxandria (1913) 176-178

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 319-320

Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud (1999) 72, 206

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 256, 262; III. 427

Aug. Sassen, 'De advocaat Althuysen belasterd' in: Taxandria (1913) 150

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot