Johannes van Alphen

Rotterdam 6 februari 1716 - 's-Hertogenbosch 9 september 1762

 
Functies
20-11-1740 predikant Molenaarsgraaf
03-12-1741 predikant Zuidland
20-07-1749 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1760)
 
Genealogie
 
Lieburg

Johannes van Alphen

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1749-1762
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

38. Johannes van Alphen

Rotterdam 6 februari 1716 - 's-Hertogenbosch 9 september 1762
289
290
291
292
Literatuur
Boekzaal, LXXVII (dec. 1753), 770, XCV (sept. 1762), 373, (oct. 1762), 476-482; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 156; H. Meindersma, Het Bossche geschil in de achttiende eeuw over de rechtvaardigmaking, Stemmen v. waarheid en vrede, XLVII (1910), 1081-1096; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 32; J. van Abkoude, Naamregister van de bekendste en meest in gebruik zijnde Nederduitsche boeken, welke sedert het jaar 1600 tot het jaar 1761 zijn uitgekomen, overzien en tot in het jaar 1772 vermeerderd door R. Arrenberg (R'dam 1773) 494; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 89; YPEIJ / DERMOUT, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk (Breda 1819-1827) III 496-497.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 289-292
 
Artikelen
1925

Redactie

Prof. Ds. Jan van Alphen
Nederland's Patriciaat 15 (1925) 3
 
1949

Van Alphen

Jan van Alphen : Gekomen van Zuidland 20 juli 1749, overleden 9 september 1762
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
1969

F.L.R. Sassen

Johannes van Alphen
Rotterdam 6 februari 1716 - 's-Hertogenbosch 9 september 1762
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 289
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 156, 264

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 289-292

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 127

Aart Vos, Burgers, broeders en bazen (2007) 265, 266, 271

n: vermelding in een voetnoot