H. van Alfen

Leraar Stedelijk Gymnasium te 's-Hertogenbosch.
 
Encyclopedie van Noord-Brabant

H. van Alfen

27
28
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 27-28
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 21n

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 5

n: vermelding in een voetnoot