Hendericus Albertus van Adrichem

Pernis 4 februari 1736 - 's-Hertogenbosch 21 october 1803

 
Genealogie
 
Mommers

Adrichem, mr Hendericus Albertus van

317
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 317
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

2v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 36

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 317

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 310

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot