afb. J.G. Hameter, augustus 1882

Johan Hendrik Hubert Marie Adelmeijer

's-Hertogenbosch 8 augustus 1864 - 's-Hertogenbosch 15 oktober 1924 (60)

Van 1912 tot 1924 plebaan van de St. Jan.
 
Genealogie
 
Artikelen
1912

Kerknieuws

Z.H. de Paus heeft den Hoogeerw. heer J.H.H.M. Adelmeijer, plebaan der kathedrale kerk van St Jan te 's-Hertogenbosch, benoemd tot kannunik-poenitencier van het kathedraal kapittel van het Bisdom Den Bosch.
De Echo van het Zuiden zondag 7 april 1912
1924

Plebaan Adelmeijer †

Onze correspondent te 's Hertogenbosch seint, dat de hoogeerw. heer J.H.H.M. Adelmeijer, kanunnuk en sedert 1912 plebaan van de Kathedrale kerk „St. Jan” aldaar, heden is obverleden. Z. Eerw. werd geboren in 1964 en priester gewijd in 1888. De Regeering erkende de groote verdiensten van den begaafden overledene door hem te benoemen tot officier in de Oranje Nassau-orde.
De Tijd woensdag 15 october 1924
1924

Redactie

Plechtige Pontificale uitvaart en begrafenis van Plebaan Adelmeijer
Noordbrabantsch Dagblad, Het Huisgezin zaterdag 18 october 1924
 
 
Afbeeldingen

15 oktober 1924

15 oktober 1924