Henricus Ackersdijck

20 oktober 1658 - 's-Hertogenbosch 28 februari 1702

 
Noordbrabantse studenten

75. ACKERSDIJCK, Henricus

146
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 146
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 146

n: vermelding in een voetnoot