Hof van Zevenbergen 3 : Hof van Zevenbergen

bouwtijd: eind vijftiende eeuw
bouwheer: Cornelis van Glymes, heer van Zevenbergen
uitbreiding: 1693 onder gebroeders Van Bree
voormalige functie: R.K. Weeshuis
restauratie: 1990-1992

Hagemans

Hof van Zevenbergen

door Wim Hagemans

255
256
Bossche Pracht 11 (2003) 225-256
Rijksmonument

Hof van Zevenbergen

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2003

Wim Hagemans

Hof van Zevenbergen
Bossche Pracht 11 (2003) 255-256
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 17, 21, 22

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 68, 91, 92

n: vermelding in een voetnoot