afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Belastingkantoor

architect: P.H. van Kessel
bouwjaar: 1932
locatie: Wolvenhoek 7

 
Architectuur

Rijkswaterstaat

Architectuurgids 's-Hertogenbosch (39)
 
Rijksmonument

Bij Wolvenhoek 1

Inleiding

Het voormalig belastingkantoor is in 1930 gebouwd in Amsterdamse Schoolstijl en vermoedelijk ontworpen door de rijksbouwmeester J. Crouwel. Sinds 1978 is het in gebruik bij Rijkswaterstaat.

Omschrijving

Het drielaagse belastingkantoor op de hoek van de Wolvenhoek en de Keizerstraat is gebouwd op L-vormig grondplan, met afgeronde straathoek. De derde bouwlaag is iets teruggelegen, onder een hoog dak met breed overstek, belegd met verbeterde Hollandse pannen. Het gebouw heeft een betonnen casco terwijl de gevel is opgetrokken uit machinale baksteen, met diepliggend voegwerk. De oostgevel kent een centrale risalerende geveltoren, die boven de dakschilden uitsteekt en wordt bekroond door een ronde piron op een opengewerkte cilinder met koperbeslag. De onderzijde van de geveltoren op de eerste verdieping bestaat uit een erkerachtig venster met houten kozijnen. Rechts van de geveltoren is de gevel voorzien van gemetselde sierlisenen tussen de vensters die op de tweede verdieping uitlopen in haakse siermuurtjes. Uit het rechter dakschild steken driehoekige dakkapellen. Het toegangsportaal, dat onder de toren is gelegen, bestaat uit een gemetseld tongewelf met een granieten omlijsting. Ook de onderdorpels en de geboorte- en sluitstenen van de vensters zijn van graniet. De terugliggende plint daarentegen is opgetrokken uit lavasteen. De hoge rechtgesloten driedelige vensters zijn voorzien van openslaande ijzeren ramen met daarboven hoge ladderramen. Op de eerste verdieping zijn de ladderramen minder hoog. Op de tweede verdieping zijn zij nog lager en de eronder gelegen openslaande ramen minder breed. De zuidgevel kent een poort met granieten omlijsting die toegang geeft tot het achtererf. De indeling van het interieur is in grote lijnen ongewijzigd gebleven met op elke verdieping werkkamers aan de voor- en achterzijde, gescheiden door een gang. Het centrale trappenhuis kent een trap met marmeren treden en een smeedijzeren balustrade in Amsterdamse Schoolstijl. Het gebouw is geheel onderkelderd.

Waardering

Het voormalig belastingkantoor is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van representatieve kantoorbouw voor de Rijksoverheid in het Interbellum. Het heeft architectuurhistorische waarde vanwege de esthetische kwaliteiten en als goed gedetailleerd voorbeeld van Amsterdamse Schoolstijl. Bovendien is het kenmerkend voor het oeuvre van de architect. Het heeft bouwhistorische waarde vanwege de toegepaste materialen, met name de lavasteen en het graniet in de gevel, alsook de ijzeren ladderramen en het smeedijzer in het trappenhuis. Het heeft ensemblewaarde vanwege de hoekoplossing in een historische stedenbouwkundige context. Het gebouw is gaaf behouden en door zijn uitstraling en detaillering herkenbaar als kantoorgebouw van de Rijksoverheid. Het is zeldzaam als voorbeeld van een kantoorgebouw in Amsterdamse Schoolstijl buiten de Randstad.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004