Achter de Wereld 7-3

bouwjaar: omstreeks 1800
voormalige functie: hofje voor bejaarde vrouwen
restauratie: 1986
beschermd: rijksmonument
x-y cord: 149416-410836

Hagemans

Achter de Wereld

door Wim Hagemans

257
258
Bossche Pracht 11 (2003) 257-259
Rijksmonument 21581

Achter de Wereld 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Rijksmonument 21582

Achter de Wereld 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2003

Wim Hagemans

Achter de Wereld - Achter de Wereld 3-5-7
Bossche Pracht 11 (2003) 257-259
 
Adresboeken
5
Wijk ? (????)
1832Jan de Bergh (notaris)
Achter de Wereld 5 (1909)