afb. Jan van der Vaart

R.K. Meisjesschool

Weidonklaan 100

 
Van der Vaart

Waardestelling R.K. Meisjesschool - Deuteren

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Noten
1.Beton met een volumemassa gaande van 500 kg/m³ tot 1800 kg/m wordt aangeduid als licht beton. De lichtheid van dit beton is het gevolg van het gebruikte toeslagmateriaal dat van natuurlijke oorsprong is (bv. bims of bimsbeton) of dat kunstmatig verkregen wordt door bewerking in een aangepaste installatie (geëxpandeerde materialen). Men kent geëxpandeerde slak, geëxpandeerde klei en geëxpandeerde leisteen. Beide laatste worden ook wel klinkerisoliet genoemd.
2.Niet duidelijk is op welk tijdstip deze wijziging werd uitgevoerd, of dat van het oorspronkelijke ontwerp tijdens de bouw werd afgeweken na het vastleggen van de nieuwe perceelgrenzen.
3.Bruins, Sjettie. in: Brabant bouwt in Baksteen, 1945-1970, Catalogus 1993. Het Noord-Brabants Genootschap.
Bouwhistorische Dienst gemeente 's-Hertogenbosch
 
Artikelen
2008

Rianneke Huibers

Hoop voor 'dropout' in AKA-droom
Brabants Dagblad dinsdag 9 december 2008