afb. Hans Boselie

't Zwart Beerke

Vughterstraat 98

 
Rijksmonument

Vughterstraat 98

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

Het tweede Katholieke bedehuis in de Vughterstraat

336
337
338
339
340
341
342
343
Noten
1.Zij kocht 4 Juli 1680 (Reg. n 475 f. 231) het goed Muyserick onder Vugtat van mr. Petrus Husvelt, die het gekocht had van Catharina van Roye weduwe van Rutger Tulleken.
2.Naast dat huis liep voorheen een gangetje, waarvan het voorste gedeelte thans is ingenomen door de tegenwoordige pastorie der Kruiskerk.
3.Deze schilderij hangt thans in de Kruiskerk; de andere schilderijen, die daar hangen, zijn van Petrus Verhagen en afkomstig uit de Abdij van Averbode.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 336-343