afb. Hans Boselie

De Meermin

Vughterstraat 75-77

~~~
Pand met gevel ontworpen of gebouwd in de trant van Philips Vingboons (circa 1638-1688).
Bron: Bossche Pracht 11 (2003) 271
~~~
Gerestaureerd in 1983. Het pakhuis (achterhuis) is in de Capucijnenpoort. Is een bierbrouwerij geweest.
Bron: Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
 
Achter de voorgevel

De oude Meermin is weer mooi

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 9 december 1993
 
Bouwhistorisch onderzoek

Vughterstraat 75 ("De Meermin")

30
H.W. Boekwijt, "Kroniek Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek" ('s-Hertogenbosch 1988), 30-42
 
Rijksmonument

Vughterstraat 75

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
1983

A. v.d. Laar, H. Boekwijt

"De Meermin" in 's-Hertogenbosch
Monumenten 7/8 (1983) 25
 
1988

H.W. Boekwijt

Vughterstraat 75 "De Meermin"
Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 (1988) 30-42
 
1993

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De oude Meermin is weer mooi
Brabants Dagblad donderdag 9 december 1993 (foto)
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 197

n: vermelding in een voetnoot