afb.

De Gulden Zwaan

Vughterstraat 73a-b

 
Bouwhistorisch onderzoek

Vughterstraat 73 "De vergulde Swaen"

43
Noten
1.Voor de beschrijving van het onderzoek in dit pand wordt verwezen naar de voorgaande bijdrage van H.W. Boekwijt in deze kroniek.
2.Van Sasse van Ysselt 1910-14 I, 287, 288.
3.Ibid.
4.Ibid.
5.Zie hiervoor ook de voorgaande beschrijving van het pand "de Meermin".
A.H. van Drunen, "Kroniek Bouwhistorisch en archeologisch onderzoek" ('s-Hertogenbosch 1988), 43-48
 
Rijksmonument

Vughterstraat 73

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

De Gulden Zwaan

287
288
289
290
291
292
Noten
1.Deze was de kleinzoon van na te noemen Henrick Beelaerts.
2.Zij stierf te Oirschot 8 Januari 1517.
3.Over dit huis zie men nog Reg. n° 254 f. 414.
4.In eene Bossche Schepenakte van 1688 wordt die poort nog als bestaande vermeld.
5.Tijdschrift van Sassen voor N.-Brab. Gesch., Taal- en Letterkunde I p. 96.
6.De kinderen van deze echtelieden de Cock zijn vermeld in Taxandria XV p. 178.
7.Hij had van zijne vrouw Catharina de Bruyn gezegd van Aalst, behalve den zoon Anthony, nog deze kinderen: Dr. Johan; Susanna, huisvrouw van 1° Johan van Boxtel. 1° Johan Otto van Wober; Sara, huisvrouw van Jan van Velpe, (wier kinderen waren Theodoor, Thomas en Anna Catharina van Velpe); Dr. Theodorus, binnenburgemeester van Antwerpen; François, vader van na te noemen Adriana; Maria Anna en Barbara van Kessel, nonnen.
8.De akte van dit jaar werd opgemaakt wegens de nalatenschap van Adriana van Kessel weduwe van Jan van Havre, overleden te Cadix en dochter van den op p. 290 genoemden François van Kessel.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 287-292
 
Artikelen
1988

A.H. van Drunen

Vughterstraat 73 "De vergulde Swaen".
Kroniek van bouwhistorisch en archeologisch onderzoek 's-Hertogenbosch 1 (1988) 43-48