afb.

De drije swarte Ruyters

Vughterstraat 43

 
Bouwhistorisch onderzoek

Vughterstraat 43

Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Kadastrale legger
Gegevens uit de kadastrale leggers van grondeigenaren en hun vaste eigendommen, perceelsgewijs
beschreven 1832-1970
Nico Koppers
 
Artikelen
2005

Carolien Roozendaal

Nieuws van de BAM : Vughterstraat 43
Bossche Bladen 2 (2005) 61
2011

Redactie

Zeldzame deuren in de Vughterstraat
Bossche Omroep zondag 11 december 2011
 
2012

Maarten Enderman

Nieuws van de BAM : Vughterstraat 43
Bossche Bladen 2 (2012) 72-73
 
 
Gemeentelijk monument
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0320
Kadastrale aanduiding: HTG00G 00805G0000
Datum aanwijzing: 10 maart 2005
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011