Vughterstraat 31-29 : De vergulde Boog en De Kroon

bouwjaar: 1898

Dit pand werd in 1898 gebouwd op de plaats van twee oudere panden. De buitenste zijmuren van het huidige gebouw zijn de oorspronkelijke muren van zijn voorgangers. Het pand bezit een groot aantal interieuronderdelen uit de bouwtijd, zoals schouwen, larnbriseringen, deuren, etc. Het geheel is van hoge bouwhistorische en cultuurhistorische waarde.
 
Mosmans

Vughterstraat

55
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 55
 
Artikelen
2004

J. Romeijn

Gemeentemonumenten : Vughterstraat 29-31
Bossche Bladen 3 (2004) 103
 
Gemeentelijk monument
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0318
kadastrale aanduiding: HTG00G 08139G0000
datum aanwijzing: 1 maart 2004
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
 
Raadsbesluiten
2004

Aanwijzing gemeentemonument

Het college heeft besloten om het pand aan de Vughterstraat 29-31 aan te wijzen als gemeentemonument. Het pand heeft hoge cultuurhistorische waarden.
B&W Besluitenlijst 9 maart 2004
 
 
Adresboeken
Vughterstraat 31
M 921

Vughterstraat H 13a (????)
Vughterstraat 31 (1909)
1910F.H.J.C.M. van Meer (fa du Pont) tabakskerverij
1943H. Schel Jr. (leesbibliotheek 't Centrum)
Vughterstraat 29
M 920

Vughterstraat H 13 (????)
1865I.P. Dupont (koopman in koloniale waren en tabakskerver)
1875J.P. Dupont (koopm. in kolonialenw. en tabakskerv.)
Vughterstraat H 13 (1880)
1881J.P. Dupont (koopm. in kolonialew. en tabaksk.) - M.J. Wansink (partikuliere)
1908F.H.J.C.M. van Meerwijk (fa du Pont.) tabakskerverij
Vughterstraat 29 (1909)
1910F.H.J.C.M. van Meerwijk (fa du Pont) tabakskerverij
1928F.H.J.C.M. van Meerwijk
1943G. van Vught-van Grinsven (bakker)