afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 oktober 2005

Vughterstraat 108

Rijksmonument

Vughterstraat 108

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Afbeeldingen
  • 1667
Adresboeken
Vughterstraat 108
De Hamer (1603)
Vugterstraat H 280 (????)
1827 bron
Vughterstraat G 44 (????)
1865J.C. Boeren (tapper) - J. Vermaas (borstelmaker)
1875A. Berendsen (tapper)
Vughterstraat G 44 (1880)
1881A. Berendsen (tapper)
1908A. Berendsen - J.A.B. van Zon (tapper, kuiper)
Vughterstraat 108 (1909)
1910A. Berendsen - F. Otjens (pakhuisknecht)
1928F. Stroink
1943F. Stroink (kaashandel) - wed. A.M. Stroink-Beset (koopvrouw)
Vughterstraat G 44
Vughterstraat G 44 (????)
Vervallen (1909)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 98, 101

n: vermelding in een voetnoot