afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 augustus 2004

De Gulden Steur

status: beschermd
locatie: Visstraat 48-50
x-y cord: 148993-411270

 
Achter de voorgevel

De Steur

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 20 juli 1995
 
Oe gotte kk daor

De Gulden Steur

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 juni 1984
 
Rijksmonument

Visstraat 24

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Van Gaal / Verhagen

De Gulden Steur

58
59
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 58-59
 
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : De Gulden Steur
Brabants Dagblad donderdag 7 juni 1984 (foto)
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Steur
Brabants Dagblad donderdag 20 juli 1995 (foto)
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 195

n: vermelding in een voetnoot