afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 augustus 2004

Visstraat 48-50 : De Gulden Steur

status: beschermd

 
Achter de voorgevel

De Steur

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 20 juli 1995
 
Mosmans

Vischmarkt (zuidzijde)

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
 
Oe gotte kk daor

De Gulden Steur

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 juni 1984
 
Rijksmonument

Visstraat 24

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Van Gaal / Verhagen

De Gulden Steur

58
59
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 58-59
 
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : De Gulden Steur
Brabants Dagblad donderdag 7 juni 1984 (foto)
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Steur
Brabants Dagblad donderdag 20 juli 1995 (foto)
 
 
Adresboeken
Visstraat 48-50
Oude Vischmarkt H 200 (1908)
Vischstraat 28 (1909)
1910wed. J. van Esch (hotel caf-restaurant, graanh. molenaar)
1928H.J.Chr.J. van Aken - A.C.J. Franois - Th.J.H.M. de Mol
1943L.J.F. v.d. Brink - C.A.M. van Gaalen (Hotel Royal) - mr. ir. N.J. van Leeuwen (proc.-generaal)
1961Royal (hotel caf restaurant)
Visstraat 46 (????)
1978Wim de Groot (bloemenhandel Finis)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 99

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 195

n: vermelding in een voetnoot