afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 augustus 2004

Visstraat 48-50 : De Gulden Steur

status: beschermd

Achter de voorgevel

De Steur

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 20 juli 1995
Mosmans

Vischmarkt (zuidzijde)

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
Oe gotte kk daor

De Gulden Steur

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 7 juni 1984
Rijksmonument

Visstraat 24

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Van Gaal / Verhagen

De Gulden Steur

58
59
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 58-59
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : De Gulden Steur
Brabants Dagblad donderdag 7 juni 1984 (foto)
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Steur
Brabants Dagblad donderdag 20 juli 1995 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 99

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 195

n: vermelding in een voetnoot