afb. L.M. Tangel

Verwersstraat 92

Het Haasje

Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Adresboeken
Verwersstraat 92
M 1269

Verwerstraat A 166 (????)
1865G. van Beljouw (mr. smid)
1875G. van Beljouw (mr. smid) - E.P. Dirks (mr. broodbakker) - L.C. Hezenmans (bouwkundige) - P.A. van Nieuwstadt (deurw. bij het kantong.)
Verwerstraat A 164 (1880)
1881E.P. Dirks (mr. broodbakker)
1908G.H. Driessen (broodbakker) - F. Elbers (2e luit. infant.) - J. Michielsen (Luitenant-kwartierm.) - H.J. Visser (2e luit. infant.)
Verwersstraat 92 (1909)
1910G.H. Driessen (broodbakker)
1928W.F.M. van Valderen
1943C.C. Hakstege - A.A.G.A. de Jong (broodbakker)