Verwersstraat 91

Rijksmonument

Verwersstraat 91

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Verwersstraat 91
Verwerstraat F 184 (????)
1865wed. J. Corray (water en vuurverkoopster, winkelierster in 't klein) - M. Jonkergouw (stads korendrager)
Verwerstraat F 181 (1880)
1881A. Willems (water en vuurverkooper)
1908E. Bleeker (fitter waterleiding) - A. Willems (winkelier in koloniale war. en slijter in gedist.)
Verwersstraat 91 (1909)
1910wed. A. Papavoine-Verhees (filiaal 'Korenbloem')
1928wed. H. Leenheers - M. Mutsaers - F. Vos
1943P.H. van Uden (winkelier groenten en fruit)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 95

n: vermelding in een voetnoot