afb. A.F.A.M. Wetzer, 17 augustus 2005

Verwersstraat 9

De blauwe Handt

Achter de voorgevel

Lakenverwers In de Blauwe Hant

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 29 februari 1996
Dossier

Dossier 6321

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Enderman

Waar zijn we mee bezig?

door Maarten Enderman

6
7
Vrijwilligersbulletin BAM 12 (2015) 6-7
Mosmans

Verwerstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Rijksmonument

Verwersstraat 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Blauwe hand

182
183
184
Noten
1.In 1443 verkocht Wolter, zoon van Henrick van Broeckhoven en Margaretha Back, dochter van Willem Mathijszoon, eene grondrente, gaande uit landerijen onder Berlicum, aan Geertruid van der Voort Hubertsdochter, die van haren man, Martinus Pels, deze kinderen had: Jan Pels en Fyssia Pels, echtgenoote van Johannes van Oudheusden.
2.Reg. no. 98 f. 347.
3.In eene Bossche Schepenakte van 29 Maart 1503 (Reg. no. 98 f. 347) waarin hij als medeverkooper van een huis in den Bosch vermeld wordt, wordt over dit weinig bekende klooster medegedeeld, dat zijn prior Johannes de Busco (van den Bosch) en zijn mede geprofeste monnik frater Godefridus Voss aan frater Henrick Pels, ook geprofesten monnik, machtiging gaven om diens aandeel in gezegd huis te verkoopen.
4.Zijne dochter Elisabeth was gehuwd met Henrick, zoon van Jan van den Heuvel (Reg. no. 225 f. 404 vso).
5.In eene Bossche Schepenakte van 20 Februari 1648 (Reg. no. 438 f. 155) heet hij mr. Jan van Vlijmen.
6.Verbastering van den naam van Henselrode.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 182-184
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Lakenverwers In de Blauwe Hant
Brabants Dagblad donderdag 29 februari 1996 (foto)
 
2012

Marc Brink

Mettrop: van pen tot mondgeblazen globe
Brabants Dagblad vrijdag 3 februari 2012 | B02
 
Adresboeken
Verwersstraat 9
M 1316

Wijk ? (????)
1832Maria Geenrutse (eigenaar)
Verwerstraat A 343 (????)
1865Gebr. Hartogensis (commissionnairs in effecten) - H.J. Hartogensis (particulier) - S. Hartogensis (splitter der staatsloterij)
1869Gebroeders Hartogensis (effecten-handelaren en kassiers)
1875Gebr. Hartogensis (commissionairs in effecten)
Ververstraat A 348 (1880)
1881gebr. Hartogensis (comm. in effecten) - wed. S. Hartogensis (partikuliere)
1908fa. Gebrs. Hartogensis (kass. en comm. in eff.) - H.P. van Leeuwen - wed. P.C. van Leeuwen - wed. B. Monshouer
Verwersstraat 9 (1909)
1910J.P.A. Offermans (firma Gebr. Hartogensis) kassiers en comm. in effecten - J.P.M. Scheffers (adjunct-teekenaar) - mej. wed. M.W. Scheffers
1928J.J. Richelle - A.J. Spierings
1943J. Heesbeen (schoenmaker) - W.C. Rutten bij of meergen. Verbeek (machinezetter) - Instituut Spierings
1960A.J.J. Neefs & Zonen (woninginrichting)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 90

n: vermelding in een voetnoot