Verwersstraat 83

Rijksmonument

Verwersstraat 83

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis n. 83

237
238
239
240
241
242
243