afb. Gerard Monté, 25 juli 2004

Pand

bouwjaar: ca 1900
locatie: Verwersstraat 76

Het pand dat oorspronkelijk als bewaarschool met woning heeft gediend grenst aan de in de jaren zeventig van de 20e eeuw opgetrokken nieuwbouw van Brabant Water. Het pand dateert in zijn geheel uit 1900. Mogelijk resteren er onder de begane grondvloer en de rechter zijmuur, dwarsmuur en in de tuin nog oudere structuren. Het pand bezit een bijzonder fraaie bakstenen voorgevel met loggia, getoogde kozijnen met roeden in de bovenlichten, hardstenen waterlijsten en ornamenten en een jaartalsteen. Op het samengestelde dak dat door kruispannen gedekt wordt, een door de gootlijst stekende geveltop, dakkapel en een terracotta piron. Opvallend zijn de iets schuin doorlopende (gerende) perceelsgrenzen die in de voorgevel tot in elk detail zijn doorgezet.
Nieuwsbrief Stichting 's-Hertogenbosche Monumentenzorg (juli 2005)
 
Achter de voorgevel

Bewaarschool

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 15 juni 1995
 
Gevel
Gevelsteen: 'Anno 1900'
 
Rijksmonument

Verwersstraat 76
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Bewaarschool
Brabants Dagblad donderdag 15 juni 1995 (foto)
 
2004

J. Romeijn

Gemeentemonumenten : Verwersstraat 76 en 78
Bossche Bladen 3 (2004) 103
 
Raadsbesluiten
2004

Aanwijzing rijksmonument

Het college stelt de gemeenteraad voor om de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen negatief te adviseren over de aanwijzing van de panden in de Verwersstraat 76-78 als rijksmonument. Wel is besloten om de procedure te starten om de panden aan te wijzen als gemeentelijk monument.
B&W Besluitenlijst 27 april 2004
 
2004

Aanwijzing gemeentemonument

Het college wijst de panden Verwersstraat 76-78 aan als gemeentemonument. De panden hebben hoge monumentale waarden. Verder wijst het college de panden Schilderstraat 3 tot en met 13 aan als gemeentemonument. Ook deze panden hebben volgens het college hoge monumentale waarden.
B&W Besluitenlijst 20 juni 2004
 
2004

Intrekken besluit aanwijzing gemeentemonument

Op 13 juli 2004 heeft het college de panden Verwersstraat 76/78 aangewezen als gemeentemonument. Hiertegen is door de eigenaar bezwaar gemaakt. Na een juridische toets is gebleken dat het college nog niet bevoegd was om bovengenoemd besluit te nemen. Het college moet daarom deze aanwijzing als gemeentemonument op dit moment intrekken. Het college wil de panden Verwersstraat 76/78 opnieuw aanwijzen als gemeentelijk monument.
B&W Besluitenlijst 30 november 2004
 
2005

Gemeentemonument

Het college wijst de panden Verwersstraat 76-78 aan als gemeentelijk monument vanwege de monumentale waarden van de panden. Vorig jaar zijn de panden ook al aangewezen als gemeentemonument, maar door een procedurefout is dat toen teruggedraaid.
B&W Besluitenlijst 18 januari 2005