afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Verwersstraat 75 : In Sichem

bouwjaar: vlak na stadsbrand van 1463
verbouwing: nieuwe voorgevel in 1834
inhoud: 1000 kuub
beschermd: rijksmonument

 
Aanzienlijke huizen

Pronkstuk Jan van der Eerden : Verwersstraat 75: 'Gewoon gemiddeld huis'

door Jac.J. Luyckx

10
11
12
13
Bossche Bladen 1 (2003) 10-13
 
Hagemans

In Sichem

door Wim Hagemans

145
147
Bossche Pracht 6 (2003) 144-147
 
Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
 
Rijksmonument

Verwersstraat 75

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Artikelen
2003

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Pronkstuk Jan van der Eerden : Verwersstraat 75: 'Gewoon gemiddeld huis'
Bossche Bladen 1 (2003) 10-13
2003

Wim Hagemans

In Sichem - Verwersstraat 75
Bossche Pracht 6 (2003) 144-148
 
 
Afbeeldingen

8 augustus 2007
     
 
Adresboeken
Verwersstraat 75
Verwerstraat A 371 (????)
1865wed. J. Crufer - wed. C. van Vugt (gepensionneerd)
1875jhr. L. ridder de van der Schueren (wethouder dezer gemeente)
Verwerstraat A 378 (1880)
1908C.J.H. Bogaerts (leeraar Kon. School)
Verwersstraat 75 (1909)
1910C.J.H. Bogaerts (leeraar Kon. School)
1928C.J.H. Bogaerts
1943C.J.H. Bogaerts - M.J.S.M. Bogaerts (administratrice)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 89, 94

n: vermelding in een voetnoot