afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 juli 2009

De Wildeman

Verwersstraat 7

 
Achter de voorgevel

Twee ereburgers

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 21 juli 1994
 
Rijksmonument

Verwersstraat 7

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Sasse van Ysselt

De Wildeman

177
178
179
180
181
Noten
1.Uit eene Schepenakte, vermeld in de beschrijving van het volgend huis de Blauwe hand, blijkt, dat zijn familienaam Hamer was.
2.Hoe zij aan hunne auteurs bestonden zagen wij reeds op blz. 32 en 33.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 177-181
 
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Twee ereburgers
Brabants Dagblad donderdag 21 juli 1994 (foto)
 
2000

Juliette Roding

Van beschilderde balk tot bloementjesbehang. Het onderzoek naar het Bossche interieur van Middeleeuwen tot heden
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 160-166
 
 
Afbeeldingen

1976