Verwersstraat 66

Het rood Hert

Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Verwersstraat 66

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Verwersstraat 66
M 1259

Verwerstraat A 175 (????)
1865L.C. de Fremery (kapitein bij het 5e regement infanterie)
1875Gieliam H.J.L. (partikuliere)
Verwerstraat A 175 (1880)
1881jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois (lid der gedeputeerde staten en directeur der brandverzekering-maatschappij voor het koninkrijk der Nederlanden)
1908W. van Dijk-Neu (fa. van Dijk & Perin)
Verwersstraat 66 (1909)
1910W. van Dijk-Neu (fa. van Dijk & Co.)
1928mej. J.C.M. van Dijk - wed. W.C.M. van Dijk
1943J.G. van Beek (kapper) - W.A. van Dartel (loodgieter) - P.J.W. van de Sande (bakkersknecht) - W.M. v.d. Sande (kantoorbediende)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 97

n: vermelding in een voetnoot