afb.

Verwersstraat 63

Het pand Verwersstraat 63 maakt deel uit van een klein bouwblok aan de zuidzijde van de straat die aan weerszijde wordt begrensd door een steeg; ten noorden het Paradijsstraatje en ten zuiden het Oud Bogardenstraatje.
Volgens een plattegrond van het Boogaarden-, later Jezuïetenklooster, behoorde de bebouwing van dit bouwblok in de 15de eeuw tot het kloosterbezit.
Het huis bestaat uit een voor- met vast onderkelder achterhuis gescheiden door een brandmuur, karakteristieken van een traditioneel laat middeleeuws Bosch woonhuis.
De verdiepingsvloer bestaat in het voorhuis uit een samengestelde balklaag met een omvang van vier balkvakken. De moerbalken zijn voorzien van consoles met een ojiefprofilering. Op de balklaag zijn sporen aangetroffen van een binnenpui.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Bouwhistorisch onderzoek

Verwersstraat 63

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeentelijk monument

Verwersstraat 63

2
3
4
5
6
7
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1989

Redactie

Verwersstraat 63
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 35
 
2007

Irene Dekker

Nieuws van de BAM : Verwersstraat 63
Bossche Bladen 2 (2007) 73
Adresboeken
Verwersstraat 63
Verwerstraat A 366 (????)
1865wed. B. van der Kolk (gepensionneerde) - P.A. Sluijters (lintfabrijkant)
1875H.T. Ubens (vendumeester)
Verwerstraat A 373 (1880)
1881J. van der Geld (beeldhouwer) - wed. M. Goulmy (partikuliere)
1908fa. v.d. Wielen-de Bruijn en Grever (lederfab. en grossiers)
Verversstraat 63 (1909)
1910G.A.M. Boelaars (tandarts)
1928A.A.J. Scheefhals - J.J. van den Wijngaard
1943R. Grefkens (goudsmid) - J.H.M. Sonderegger (klerk) - H.J.F. Soneregger (bankbeambte Amst. Bank)