afb. G.J. Dukker

Verwersstraat 56

De reizende Man

Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Verwersstraat 56

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Verwersstraat 56
M 1255

Verwerstraat A 179 (????)
1865A.F. Smits (winkelier en kantoorbediende) - H.I. van Steevering (2e luit. bij het 5e reg. inf.)
1875L.K. van Gorkum (2e luitenant 2e regement hussaren) - A.F. Smits (klerk en winkelier in schrijfbehoeft.) - R. Troostwijk (reiziger in leder)
Verwerstraat A 179 (1880)
1881L.G.V. van Dullemen (candidaat notaris) - J.K. Plais (mr. schoenmaker)
1908O. Hertzberger (handelsreiziger)
Verwersstraat 56 (1909)
1910O. Hertzberger (handelsreiziger)
1928M.W.J. Vugts
1943M.H.B. Vugts (koopman onger. goederen) - M.W.J. Vugts (kleermaker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 97

n: vermelding in een voetnoot