afb. G.J. Dukker

Verwersstraat 53-51

De dubbele Arent

Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
Rijksmonument

Verwersstraat 51

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1989

Redactie

Verwersstraat 51-53
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 37
 
Adresboeken
Verwersstraat 53
Ververstraat A 362 (????)
1875W.A. Coolen (commies ter provinciale-griffie, en leeraar in de staathuishoudkunde te Zalt-Bommel)
1892J. Vos (restaurateur)
Ververstraat A 369 (1880)
1881dr. J.K. Koch (predik. d. nederd. herv. gemeente)
1908J.A. van den Elst (adj. commies ter secretarie) - H. Wollaert
Verwersstraat 53 (1909)
1910J.A. van den Elst (adj. commies ter secretarie) - H. Wollaert
1923Theresia L.C. de Bruijn (zonder)
1928mej. A.A.H.M. van den Elst - mej. H.C.A.J. van den Elst - wed. J.A. van den Elst
1943A.A.H.M. van der Elst (Rijkstelefoniste 2e klas) - H.C.A.J. van den Elst (onderwijzeres) - J.J.A. van den Elst (bouwk. opzichter teekenaar) - wed. A.M.J. van den Elst-Niesen
Verwersstraat 51
Ververstraat A 362 (????)
Ververstraat A 369a (1880)
1881L.G.P. Max (commies ter prov. griffie)
1908wed. L.G.P. Max
Verwersstraat 51 (1909)
1910wed. L.G.P. Max
1928M.J. van Gennip - wed. J.H. van der Grinten
1943K.Fr. de Bont (timmerman)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 93

n: vermelding in een voetnoot