afb. L.M. Tangel

Verwersstraat 5

Sint Anna

 
Mosmans

Verwerstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
 
Sasse van Ysselt

Het huis St. Anna

175
176
177
Noten
1.Men zie over de familie van den Velde nog Taxandria XIX p. 58 noot 1.
2.J.C.A. Hezenmans 's Bosch 1629—1798 p. 24.
3.Hunne halve zuster Maria Margriete van den Velde had dit huis niet medegeerfd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 175-177
 
Adresboeken
Verwersstraat 5
Wijk ? (????)
1832wed. Jacob Bernard Broeks (eigenaar)
Verwerstraat A 341 (????)
1865Gezusters Preij (modemaaksters)
1875F.A.J. Kuijpers (winkelier in beelden) - A. Verhulst (stoffenverwer)
Verwerstraat A 346 (1880)
1881A.H.B. Slegter (fabriekant in overhemden en boorden) - J.S. Smal (partikulier)
1908W. v.d. Wiel (pianoleeraresse)
Verwersstraat 5 (1909)
1910Th.G. Bruijsters (coiffeur)
1928J.P.J. Burgler - J.H. Krijbolder - A.J.J. Neefs
1943A. Neefs (behanger, stoffeerderij)
1960A.J.J. Neefs & Zonen (woninginrichting)