afb.

Verwersstraat 47

Het Wit Leeuwke

Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
Rijksmonument

Verwersstraat 47

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Open Monumentendag
1996 In oorsprong een laatmiddeleeuws woonhuis, vernieuwd omstreeks 1800 en later. Het heeft een bakstenen voorgevel met Louis XVI-ornamenten, kroonlijst triglyphen, fraaie voordeur met houtsnijwerk (klassieke vaas, guirlande). In het pand is het volgende te zien: gang met zwart- en wit marmeren vloertegels, paneeldeuren, 19e eeuwse stucplafonds en een marmeren schoorsteenmantel in de voorkamer. Verder is er een overdekt binnenplaatsje (rond de eeuwwisseling) met keuken, een zijgang naar het achtererf met glaskap op gietijzeren draagconstructie en een voormalig los achterhuis met kamer, waarin stookplaats en stucplafond (19de eeuws).
Gemeente 's-Hertogenbosch
 
Adresboeken
Verwersstraat 47
M 1296

Verwerstraat A 360 (????)
1865douair. F.X. Verheijen (grondeigenares)
1875F.C. Ummels (notaris)
Ververstraat A 367 (1880)
1881F.C. Ummels (notaris)
1908wed. F.C. Ummels-Borzo
Verwersstraat 47 (1909)
1910A.Th. Hoedemakers (arts)
1928C.W. Kohler - P.J. den Otter
1943K. Nijsen - A.A.M. den Otter (kantoorbed. levensm.) - J.F.M. den Otter (kantoorbed. garagebedrijf) - P.J. den Otter (bakker) - P.J. den Otter (bakker) - P.W.A. den Otter (kantoorbed.) - W.C.M. den Otter (kantoorbed.)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 92

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 200

n: vermelding in een voetnoot